Statut i załączniki


STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 24 IM. M. REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY [zobacz]


 1. [ POBIERZ ] Program profilaktyczno - wychowawczy na rok szkolny 2020/2021
 2. [ POBIERZ ] Regulamin działalności Rady Pedagogicznej
 3. [ POBIERZ ] Regulamin Rady Rodziców
 4. [ POBIERZ ] Warunki udzielania pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej
 5. [ POBIERZ ] Protokół egzaminu
 6. [ POBIERZ ] Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 7. [ POBIERZ ] Regulamin przebywania uczniów na terenie szkoły
 8. [ POBIERZ ] Raport klasowego zespołu nauczycielskiego
 9. [ POBIERZ ] Procedura zwalniania ucznia z zajęć nieobowiązkowych
 10. [ POBIERZ ] Regulamin skreślania ucznia z listy uczniów
 11. [ POBIERZ ] Procedury postępowania w sytuacjach problemowych
 12. [ POBIERZ ] Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
 13. [ POBIERZ ] Regulamin przebywania rodziców i osoób obcych na terenie szkoły
 14. [ POBIERZ ] Regulamin biblioteki (wypożyczalni)
 15. [ POBIERZ ] Regulamin świetlicy
 16. [ POBIERZ ] Regulamin stołówki
 17. [ POBIERZ ] Regulamin wycieczek
 18. [ POBIERZ ] Regulamin imprez sportowych
 19. [ POBIERZ ] Zadania i kompetencje Rzecznika Praw Ucznia
 20. [ POBIERZ ] Regulamin oddziału "0" SP
 21. [ POBIERZ ] Regulamin korzystania z placu zabaw
 22. [ POBIERZ ] Regulamin korzystania z boiska szkolnego
 23. [ POBIERZ ] Regulamin obserwacji zajęć
 24. [ POBIERZ ] Regulamin organizacji zastępstw doraźnych
 25. [ POBIERZ ] Regulamin pełnienia dyżurów przez nauczycieli
 26. [ POBIERZ ] Regulamin szkolnego koła wolontariatu
 27. [ POBIERZ ] Instrukcja p.poż.
 28. [ POBIERZ ] Regulamin monitoringu wizyjnego
 29. [ POBIERZ ] Regulamin oceny pracy nauczyciela
Thursday the 29th. Webmaster: Marcin Garbulski, Administrator: Maciej Kosmala, Marcin Garbulski | Home | Joomla 3 Templates Joomlaskins